Zelhem, 1  april 2020

Ontwikkelingen rond het coronavirus

Uiteraard volgt zwembad de Brink de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet.

Wij hanteren daarbij de richtlijnen en adviezen, die vanuit  het R.I.V.M. komen, als uitgangspunt. Op de website www.rivm.nl tref je de meest actuele informatie aan.

De overheid heeft besloten dat de maatregelen drastisch worden uitgebreid, door het verplicht sluiten van scholen, kinderopvang, sportclubs en zwembaden.
Dit houdt dus in:

Zwembad de Brink is gesloten voor alle activiteiten t/m maandag 28 april.

Alle abonnementhouders, ouders/verzorgers van kinderen, die zwemles volgen en vaste huurders krijgen nog verder uitleg over deze maatregel.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Heb je vragen, dan horen (0314-622140) of lezen (receptie@zwembaddebrink.nl) we dit graag.

Met vriendelijke groet,

Het team van Zwembad de Brink