Machtigingsformulier zwemles Dorpsschool Halle

Machtiging zwemles Dorpsschool Halle

  • Gegevens Kind

  • Gegevens ouders/verzorgers

  • Betalingsgegevens

    Hierbij verleen ik Zwembad de Brink tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving van de maandelijkse termijnen en (éénmalig en indien nog niet voldaan) het inschrijfgeld á € 25,00 voor zwemles.